M e i e r i j s K a m e r o r k e s t

M e i e r i j s K a m e r o r k e s t

Menu

Project met alle niveaus! 

Alweer enkele maanden geleden vond ons septemberfestival in Veghel plaats. Vaughan Williams stond in onze belangstelling en van hem hebben we toen enkele werken gespeeld. Mede dankzij het belangrijke element van ontmoeting, met de muziek als een welkom excuus, was ook dit festival wederom geslaagd te noemen. Een informele vraag van ondergetekende of de aanwezigen prijs stelden op een voortzetting van het evenement werd volmondig door hen gunstig beantwoord.

Voor dit jaar zijn we dus alweer bezig met de voorbereidingen voor een nieuw festival op de derde zaterdag (de 16e) van september.

Er werd bij genoemde gelegenheid geopperd of het niet leuk zou zijn ook voor de kinderen van de orkestleden iets te organiseren. Wij, het bestuur, vonden dat een aardig idee en we zullen dan ook in september een werk, waarschijnlijk de Cassatio in G van Leopold Mozart (met die bekende

Kindersymfonie), als onderdeel op het programma zetten. Definitief zal daarover op een later tijdstip een beslissing worden genomen. Hoewel de originele strijkerspartijen van de Cassatio niet al te eenvoudig zijn zie ik wel kans daar een eenvoudiger partij aan toe te voegen, indien dat voor de

jongste leden gewenst is. Ik zou dan ook graag t.z.t. op de hoogte worden gesteld van hun aantallen en de verschillende niveaus. Verder zijn er enkele kinderinstrumentjes aan de partituur gekoppeld waardoor misschien nog een broertje of zusje in staat kan worden gesteld mee te ratelen, trompetteren of rinkelen. (uiteraard op het juiste moment en in de maat)

Om het voor de gevorderde orkestleden niet al te simpel te maken nemen we daarnaast van zoon Wolfgang ook nog een Divertimento (K.V. 136) voor strijkers onder handen. Een mooie gelegenheid om ons spiccato weer eens op te poetsen.

En omdat dat stuk voor de andere strijkers dan de eerste violen wellicht minder interessant is voegen we er ook nog de Kuhnauvariaties van Hendrik Andriessen aan toe. Voor elk wat wils, dus! Omdat de boog, voor met name de kinderen, :) niet al te lang gespannen kan blijven zullen we de

repetities met hen samen afwisselen. Gezocht wordt nog naar enkele vrijwilligers die in de tussentijd een of twee oogjes op “het grut” kunnen houden. Ideeën met betrekking tot eventuele activiteiten

voor de jeugdigen worden gaarne ingewacht.

Wie had kunnen denken dat we na het opzetten van het Meierijs kamerorkest in 1978, de Stichting in 1980, het formeren van een jeugdorkest en kleine bezetting en een orkest voor wat minder

gevorderden een tiental jaren later, de ontmanteling na 25 jaar bloeitijd, er nu weer muziek gemaakt kan worden door de kleinkinderen van de “stichters”. En dat nog wel na de pensionering van Ria en mijzelf. Voor het naderende festival op 16 september belooft het in ieder geval weer een gezellige dag te worden in een muzikale sfeer.

De bijdrage voor die dag kunnen we wel op 30 euro per deelnemer houden. Vanwege de lunch vragen we per kind nog 5 euro extra.


Met de hartelijke groeten namens het bestuur:

Jos Brocken.