M e i e r i j s K a m e r o r k e s t

M e i e r i j s K a m e r o r k e s t

Menu

Projectorkest

Er zijn stemmen opgegaan om een projectorkest op te zetten. Een orkest met een vaste basis van 5 eerste en 4 tweede violen, 3 alten, 2 celli en een contrabas dat op een vooraf te bepalen tijdstip in het jaar geconcentreerd een aantal repetities doet en vervolgens een of liever enkele uitvoeringen geeft. Wanneer iemand daaraan mee wil doen is het van het grootste belang dat hij/zij de partijen vooraf thuis bestudeert zodat de repetities alleen maar gebruikt hoeven te worden voor het onder elkaar zetten van de noten en het perfectioneren van de muziek. We denken aan een aantal zaterdagen, bijvoorbeeld: 2 met interval van 1 week en vervolgens nog 3 achter elkaar met in het laatste weekend tevens de concerten. Het kost je dan een goede maand en vervolgens is het weer een tijd stil. Er wordt geen bijdrage gevraagd van de deelnemers en er worden geen onkosten vergoed maar de opbrengst van de concerten gaat  de kas van het MKO in en kunnen dan weer gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het in stand houden van projecten.

Voor dit projectorkest word je nog persoonlijk benaderd wanneer we de repetitieperiode hebben vastgelegd zodat je weet of je ├╝berhaupt mee kan doen.