M e i e r i j s K a m e r o r k e s t

M e i e r i j s K a m e r o r k e s t

Menu

Donateur worden en meegenieten? Dat kan!

Het Meierijs Kamerorkest wordt financieel in stand gehouden door contributies van de leden en bijdragen van donateurs. Tevens ontvangt het orkest ondersteuning van de stichting MIK Kunsteducatie. Iedereen die zich op geldelijk ondersteunende wijze voor het orkest inzet, met een minimale bijdrage van € 30,- per jaar, wordt op de hoogte gehouden van de aanstaande projecten. Tevens ontvangt de donateur een vrijkaart voor het slotconcert van elk project en heeft hij gratis toegang tot de repetities en workshops.