M e i e r i j s K a m e r o r k e s t

M e i e r i j s K a m e r o r k e s t

Menu

De historie van het Meierijs kamerorkest

Het Meierijs Kamerorkest

 

 

Het Meierijs Kamerorkest is in 1980 opgericht als een amateur symfonieorkest. Het is ontstaan uit de regelmatig georganiseerde strijkersdagen op verschillende Brabantse muziekscholen tijdens welke de animo werd gewekt voor een blijvende structuur.

In eerste instantie voorzag het orkest dus in een behoefte van muziekschoolleerlingen om in een orkestraal verband te spelen maar na verloop van een aantal jaren is het ensemble opgegaan in de "Stichting Meierijs Kamerorkest". Deze organisatie stelt zich ten doel de amateuristische muziekbeoefening te stimuleren in het gebied tussen '‘s-Hertogenbosch en Eindhoven middels het in stand houden van een symfonieorkest. Onder leiding van de vioolpedagogen Ria en Jos Brocken is er door het orkest op veel fronten een groot aantal concerten gegeven met aandacht voor oudere en nieuwere muziek, waaronder ook een aantal premières. Echter door de aflatende belangstelling van potentiële leden is sedert september 2008 de structuur van het orkest zodanig veranderd dat er momenteel sprake is van een project-orkest. In ieder geval eenmaal per seizoen wordt er zo’n project georganiseerd.Daarvoor worden oud-leden benaderd die zich per project kunnen inschrijven. Op dit moment zijn er een drietal  geweest. Als beginproject: Engelse strijkmuziek en vervolgens tweemaal de uitvoeringspraktijk van muziek uit de Barok met de erkende specialist Franc Polman.

​Uiteraard probeert de stichting ook nog te bereiken dat de oud-leden van het Meierijs Kamerorkest elkaar ontmoeten op deze dagen zodat een van de belangrijkste componenten van het bestaansrecht, zij het op wat bescheidener wijze, overeind blijft, nl.: het plezier hebben en het genieten van het maken van muziek met elkaar.  

Inlichtingen:

Jos Brocken: 073-5474839

e-mail: josbrocken@hotmail.com

website: www.meierijskamerorkest.nl

 

 

Het Meierijs Kamerorkest wordt financieel in stand gehouden door contributies van de leden en bijdragen van donateurs. Tevens ontvangt het orkest ondersteuning van de stichting MIK Kunsteducatie. Iedereen die zich op geldelijk ondersteunende wijze voor het orkest inzet, met een minimale bijdrage van € 30,- per jaar, wordt op de hoogte gehouden van de aanstaande projecten. Tevens ontvangt de donateur een vrijkaart voor het slotconcert van elk project en heeft hij gratis toegang tot de repetities en workshops.