M e i e r i j s K a m e r o r k e s t

M e i e r i j s K a m e r o r k e s t

Menu

Caraïbische storm bij het MKO.

Afgelopen zaterdag beleefden we tijdens ons jaarlijkse MKOfestival een ware tornado op muzikaal gebied. Onder de, ik mag wel zeggen, bezielende leiding van May Peters, een muzikante die het grootste deel van het jaar in Puerto Rico woont, werden wij ondergedompeld in Caraïbische sferen. We kwamen er achter dat die Midden-Amerikaanse ritmen ons nog niet zo meteen op het lijf geschreven zijn. Maar met veel enthousiast gestamp en "getier" op z’n Spaans werden we gaandeweg steeds wijzer gemaakt  op het gebied van deze flamboyante muziek. May was een extraverte persoon die met haar aanmoedigingen ons tot betrekkelijk grote hoogte bracht in onze uitvoeringen van de plena Criolla en de medley Santo Domingo. Wederom hebben we kunnen genieten van een uitstekend festival en zijn we geconfronteerd met muziek waar we nog nooit mee te maken hebben gehad. En dat is ook een beetje de bedoeling…op zoek naar nieuwe verten, hoewel dat het volgende jaar, op de derde zaterdag, de 15e, van september, zo maar weer anders kan zijn.


Traditioneel was er weer de rijk voorziene "disch" bij de lunch, verzorgd door de firma Koolen, waarvan met graagte gebruik werd gemaakt. Een nazit in een naburig café en , voor de liefhebbers, de obligate wok besloten een geslaagde festivaldag.Ieder jaar weer zoeken we naar interessante onderwerpen voor ons festival. Wij hebben echter als bestuur de wijsheid niet in pacht en vermoeden dat er onder de trouwe deelnemers vast wel ideeën leven m.b.t. onderwerpen die invulling kunnen  geven aan een volgend festival. Weet dus dat wij gaarne input van jullie willen ontvangen zodat we ook het komende jaar wederom een succesvol festival kunnen organiseren.